polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55790

Readers on-line: 267

Total number of users since Sep 1, 2006: 58197475

Collection

Library

Frequently read publications : Kolekcja Tomasa Venclovy

 1. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [15635]
 2. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [13852]
 3. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzupełnione [6589]
 4. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [6090]
 5. Rocznik ziem wschodnich 1939 [5480]
 6. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [4451]
 7. Podole w XVI w. Rysy społeczne i gospodarcze [4172]
 8. Litwa i Białoruś. Przeszłość – Teraźniejszość – Tendencje rozwojowe [4138]
 9. Kucharka litewska [4012]
 10. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [3977]
 11. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia [3791]
 12. Etnografja słowiańska. Zeszyt trzeci. Polacy [3656]
 13. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W.X. Litewskiego [2897]
 14. Bibljografja ludoznawstwa litewskiego [2890]
 15. Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju [2817]
 16. Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu 1912 R.1, T. 2, z. 1 [2557]
 17. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie [2218]
 18. Powieści kozackie i gawędy [2193]
 19. Dzieje narodu litewskiego. Panowanie Swidrygiełły i Zygmunta [2118]
 20. Piosnki Wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej [2057]
 21. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz [1931]
 22. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu [1878]
 23. Raskoł i Sekty Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej. Szkic historyczny [1814]
 24. Raštai T. 1; Pisma T. 1 (PL) [1357]
 25. Kwestya Litewska w prasie polskiej [1274]