polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Litwa i Ruś 1912-1913
Found : 32
View:
1. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (styczeń 1912), T.1, z.1.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1913, Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.2 (styczeń) 1913), z.1.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (luty 1912), T.1, z.2.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (wrzesień 1912), T.3, z.3.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (listopad 1912), T.4, z.2.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (grudzień 1912), T.4, z.3.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (marzec 1912), T.1, z.3.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (maj-czerwiec 1912), T.2, z.2/3.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (październik 1912), T.4, z.1.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.2 (czerwiec 1913), z.6.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (lipiec 1912), T.3, z.1.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 2, T.5 (marzec 1911)-.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 3 (wrzesień 1910)-.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 4 (grudzień 1910)-.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu R.1 (kwiecień 1912), T.2, z.1.

Find similar objects  |  Add to bibliography